ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

1η συνάντηση "Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν & να εκφράσουν τα αρνητικά συναισθήματα που έχει το ένα για το άλλο χωρίς να πληγώνεται η σχέση τους"

2η συνάντηση "Πως να αποφεύγουμε τις συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά- Αποτελεσματικές εναλλακτικές της σύγκρισης"

3η συνάντηση "Πως αναλαμβάνουν τα αδέλφια “ρόλους”, γεγονός που επηρεάζει τη σχέση τους και πως μπορούμε να τα απελευθερώσουμε από τους ρόλους αυτούς και να τα βοηθήσουμε να είναι σε επαφή με τον εαυτό τους"

4η συνάντηση "Πως διαχειριζόμαστε τους αδελφικούς τσακωμούς. Κοινές πρακτικές που όμως αποτυγχάνουν... Μαθαίνουμε νέες δεξιότητες που μειώνουν τα εκρηκτικά συναισθήματα και κινητοποιούν τα παιδιά να βρίσκουν τα ίδια λύσεις στις συγκρούσεις τους"

5η συνάντηση "Επίλυση αδελφικών συγκρούσεων με τη μέθοδο των 10 βημάτων"

6η συνάντηση "Αξιολόγηση και πρακτική των δεξιοτήτων που μάθαμε - Εμβάθυνση επάνω στη δική μου ενήλικη αδελφική σχέση"

55363017