ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Εργαστήριο διαρκεί συνολικά 12 εβδομάδες. Κάθε συνάντηση έχει διάρκεια 2.30’.  Πραγματοποιούνται 3  βασικοί κύκλοι το χρόνο, πρωί ή απόγευμα.

  • Οκτώβριος
  • Φεβρουάριος
  • Μάιος (εντατικό τμήμα)
 
  • Νέοι εκπαιδευτικοί κύκλοι ανακοινώνονται και σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στη χρονιά
55363017