ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα εξερευνά κάποιες επιπρόσθετες δεξιότητες που είναι σημαντικές για τη σχέση γονέα-παιδιού:

Πώς να κατανοείτε τις σχέσεις σας με τα παιδιά:

 • Πώς θα εξερευνάτε ανάγκες και επιθυμίες.
 • Πώς θα συνειδητοποιείτε τίνος η ανάγκη δεν ικανοποιείται.

 

Πώς να στηρίζετε το παιδί σας:

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας βοηθητικής σχέσης.
 • Πώς να αναγνωρίζετε τα πραγματικά προβλήματα του παιδιού σας.
 • Πώς να χρησιμοποιείτε την Ενεργητική ακρόαση, ώστε να ακούτε πραγματικά και ολιστικά το παιδί σας, και συγχρόνως να είστε βοηθητικοί και υποστηρικτικοί.

 

Πώς να επικοινωνείτε τις δικές σας ανάγκες:

 • Πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά τις πραγματικές ανάγκες σας.
 • Ποια είναι τα λάθη προς αποφυγή.
 • Πώς να γίνεται η αντιπαράθεση με το παιδί.

 

Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις:

 • Γιατί υπάρχουν συγκρούσεις στις οικογένειες
 • Έξι βήματα για την επίλυση των προβλημάτων
 • Μάθετε τα παιδιά σας να επιλύουν τις δικές τους συγκρούσεις.

 

Πώς να προλαβαίνετε τα προβλήματα:

 • Επικοινωνία συναισθημάτων
 • Τροποποίηση περιβάλλοντος

 

Πώς να διαχειρίζεστε τις αντικρουόμενες αξίες:

 • Τι να κάνετε όταν οι αξίες συγκρούονται.
 • Τι να αποφεύγετε.

 

55363017