ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1 γονέας- 200 ευρώ 

2 γονείς – 340 ευρώ 

* η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε 4 μηνιαίες καταβολές

Βιβλίο και τετράδιο ασκήσεων (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δίπλωμα Παρακολούθησης

Δωρεάν επαναφοίτηση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάθεσιμη θέση 

55363017