4 Δεκεμβρίου 2017- Ομιλία στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Οικονομικών Επιθεωρητών & στην Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων με θέμα: Η επιστήμη της Αγάπης, στα ενδότερα των συντροφικών/συζυγικών σχέσεων για μια καλύτερη ζωή

55363017