Ιανουάριος 2018- Έναρξη νέας Ομάδας "Αδέλφια Χωρίς Ανταγωνισμό" των Mazlish & Faber

Έναρξη Δευτέρα 8/1/2018 ώρα 10.00-12.00.

Συνολικά εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής milioritsa@gmail.com  και στο @siblingsworkshop στο Facebook

 Photo by Annie Spratt on UnsplashPhoto by Annie Spratt on Unsplash

55363017