Το Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησα μια πολύ δημιουργική συνεργασία με το ΚΕΜΥΛΟ www.kemylo.gr . Ήδη το πρώτο εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα  "τρέχει" και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2016.

55363017