Τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησαν 2 Ομάδες Αποτελεσματικού Γονέα που θα ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους τον Μάιο του 2015. 

 

Κάθε Δευτέρα 9.30-12.00 (πρωινό τμήμα)

Κάθε Σάββατο 17.00-19.30 (απογευματινό τμήμα) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. 

55363017